izobraževanje

datum: 28.01.2013

kategorija: novice

V okviru izobraževanja zaposlenih je podjetje v zadnjem kvartalu lanskega leta izvedlo različna izobraževanja in usposabljanja s področja varstva pri delu, kakovosti in organizacije. ...

V oktobru in novembru smo za delavce v proizvodnji, voznike viličarjev in nekatere strokovne delavce v proizvodnji organizirali usposabljanje iz varstva pri delu in varstva pred požari. V sklopu izobraževanja so lahko osebe, ki so usposobljene za nudenje prve pomoči v podjetju, obnovile svoje znanje in ga nadgradile.

Ker se zavedamo pomena kakovosti izdelkov in potreb po stalnih izboljšavah, smo v ta namen v novembru organizirali seminar Kakovost za strokovne delavce v proizvodnji in tehnični pripravi dela. Vodje služb in lastniki procesov pa so se v novembru in decembru lahko udeležili izobraževanja Organizacija dela in proces stalnih izboljšav na temo metode KVP2 – kontinuiran proces izboljšav. Izobraževanja smo zaključili v januarju 2013.