NOVO - izdelki iz reciklirane plastike

datum: 22.01.2020

kategorija: novice

V zadnjih desetletjih se je proizvodnja plastike močno povečala. Leta 1950 smo je na svetu proizvedli 1,5 milijona ton, leta 2015 pa že kar 322 milijonov. Ker večino plastičnih izdelkov po uporabi zavržemo, se je s tem povečala tudi količina plastičnih odpadkov. EU je na podlagi teh ugotovitev sprejela nekatere ukrepe za zmanjšanje količine plastičnih odpadkov. Eden izmed ukrepov predvideva tudi uvedbo minimalnih deležev recikliranih materialov pri proizvodnji plastičnih izdelkov.

V podjetju Plastik SI d.o.o. smo se v zadnjih letih posvetili projektom, s katerimi bi uporabnikom naše embalaže omogočili uporabo izdelkov, ki so delno ali v celoti izdelani iz reciklirane plastike.

V 2019 smo tako uspešno ponudili na trg vedra izdelana iz 100 % PCR (post-consumer recycled) plastike. Vedra se lahko uporabljajo za barve, lake in gradbene materiale.

Zainteresiranim kupcem lahko ponudimo vedra iz reciklirane plastike večjih volumnov: 10l, 11l, 17l, 20l in 30l okrogla vedra, 12l in 18l ovalna vedra ter 16l in 25l pravokotna vedra.

 

Za več podatkov se obrnite na oddelek prodaje: prodaja@plastik.si ali nas pokličite na tel. (05) 330 26 00.